Yatırımcılar, klasik 5 Büyük teknoloji hissesine hala güveniyor musunuz, yoksa bu devlerin önümüzdeki on yıl içinde diğer yeni piyasa oyuncuları tarafından geride bırakılacağını mı düşünüyorsunuz?

Pratik olarak, piyasanın hepimizin bildiği büyük teknoloji şirketleri tarafından domine edilmeye devam edip etmeyeceğini ya da önümüzdeki yıllarda piyasada yeni şirketlerin ortaya çıkıp çıkmayacağını soruyorum. Bahse girerim ki 5'ler, örneğin gelişmekte olan yapay zeka trendinde bile tutunacak ve rekabet ortaya çıkarsa, onu satın alacaklar.


No comments yet
Timeline Tracker Overview